JA slide show

Fizikalna medicina i rehabilitacija je grana medicine i bavi se oporavkom osoba koje su preboljele odre?ene bolesti ili povrede.

Mnoga oboljenja i povrede, koje poga?aju ?ovjeka ostavljaju, manje ili vie, teke posljedice na zahva?ene strukture . Problemi mogu biti manifestirani u vidu oteane lokalne, ili pak, op?e pokretljivosti, uzrokovane bolnim stanjima, uko?eno?u zglobova, kao i slabo?u mii?a.

Moderan na?in i dinamika ivota ?esto uzrokuju stres, te dugotrajan boravak u prinudnim poloajima. Tokom obavljanja svakodnevnih poslova, ili sportskih aktivnosti mogu se se javiti problemi, tipa: bolova u vratu, grudnom ili slabinskom dijelu le?a, kao i ostalim zglobovima i mekim strukturama. Jedan od uzroka razvoja funkcionalnih teko?a pra?enih bolovima i onesposobljenjem su reumatske bolesti koje ?esto zahvataju zglobove i okolna meka tkiva.

Ovo susamo neki razlozi zbog kojih dugi niz godina u naem gradu postoji i uspjeno radi Ordinacija za fizioterapiju "VITA" u ulici Albina Herljevi?a 14, 75000 Tuzla

Na tim ?ine:

Prim.dr.Jerko Tunji?,spec.fizijatar

Vesna Altumbabi?, fizioterapeut

Orijentirani smo da Vam pomognemo, onda kada se suo?ite sa ovim i slicnim problemima, ili da, naim savjetima i preporukama preveniramo nastanak zdravstvenih problema, koji bi Vas mogli reducirati u poslovnom i privatnom ivotu. U tretmanu Vaih tegoba ra?unamo na Vau suradnju, Pored naih intervencija, uputit ?emo Vas na aktivnosti koje moete obavljati kod ku?e kako biste se osje?ali bolje

Pored fizioterapijskih aktivnosti koje ?emo poduzeti u cilju Vaeg oporavka pruit ?emo Vam i besplatne konsultacije i savjete SUBOTOM od 12:00 do 13:30 sati (uz obaveznu prethodnu rezervaciju termina)

Ukoliko imate postavljenu dijagnozu, a pitate se da li Vam fizikalna terapija moe pomo?i, mi Vam stojimo na raspolaganju sa besplatnim konsultacijama i savjetima Subotom od 12.00 do 13.30 sati, uz predhodnu najavu barem 24 sata ranije na na telefon ili li?no dolaskom u nau ordinaciju!


 

Prijava za obavijest

Va e-mail:
Prijavi se
Odjavi se

Broja? posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter