Ciljevi

  • Omogu?uje fizioterapeutu auriranje postoje?eg znanja o mii?no-kotanom sustavu, anatomiji, fiziologiji, ljudskoj biomehanici i analizirati uzorke odstupanja poravnanja me?uzglobne povezanosti, i smanjenja sposobnosti funkcije mii?no-kotanog sustava
  • Razviti vjetine u procjeni i identifikaciji retrakovanih mii?a i zglobnog pomaka u razli?itim vrstama posturalnih odstupanja, njegovu povezanost s kotano-mii?nim simptomima i razvijati vjetine korekcije i ponovne edukacije takvih odstupanja kroz koritenje manualne terapije i Sensorno-motori?kih integracijskih tehnika
  • Razviti vjetine klini?kog odlu?ivanja