JA slide show

Manuelne tehnike

Su specijalne fizioterapijske aktivnosti usmjerene na poboljanje funkcije mii?a, ivaca, zglobova i drugih mekotkivnih struktura.

1. PNF

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je koncept koji se koristi u fizioterapiji baziran na ?injenici da svaka osoba, pa i onesposobljeni posjeduju nerazvijene potencijale u oblasti psihomotori?kih aktivnosti. PNF prua mogu?nost fizioterapeutu da uz suradnju sa pacijentom, koriste?i trodimenzionalni prirodni pokret uz dozirani otpor ili pomo? pri pokretu poja?a aktivnost njegovih mii?a, popravi koordinaciju, smanji bol, pove?a obim pokreta i popravi motori?ku aktivnost i kontrolu.

2. Bobath koncept

Je koncept rehabilitacijskog tretmana koji se naj?e?e koristi nakon modanog udara ili povreda glave, a zasniva se na koritenju normalnog pokreta. Ovakav vid pristupa je primjenjiv i kod drugih neurolokih oboljenja kod kojih je naruena normalna motori?ka aktivnost, ali i kod osoba koje imaju problema sa bolnim le?ima, loom posturom itd.

3. Neurodinamika

Neurodinamika predstavlja segment manualne fizioterapije koja se bavi dijagnosticiranjem mehani?ke disfunkcije perifernih ivaca i njihovom mobilizacijom ?ije kretanje izme?u mekih tkiva nerijetko bude kompromitovano to uzrokuje bolnost ili senzacije poput trnjenja. Fizioterapeut izvode?i posebne testove za ivce gornjih i donjih ekstremiteta detektuje problem te koriste?i posebne hvatove i pokrete osloba?a ivac od kompresije i otklanja bolnost ili druge senzacije.

4. Mulligan koncept

Je metoda manualne terapije kojom se popravlja specifi?na segmentalna pokretljivost zglobova i smanjuju bolovi i uko?enost mii?a. Tretman ovim konceptom je potpuno bezbijedan i efikasan.

5. McKenzie koncept

Jedan od na?ina rehabilitacije i uklanjanja bola u le?nom i vratnom dijelu ki?menog stuba koji nam stoji na raspolaganju je i Mc Kenzie koncept koji je razvio fizioterapeut sa Novog Zelanda Robin Mc Kenzie. Prema ovoj filozofiji ve?ina problema sa bolom u ki?menom stubu uzrokovana je mehani?ki to jeste nepovoljnim poloajima, optere?enjima i pokretima ki?menog stuba.

Koriste?i ovu filozofiju pacijent se nau?i kako da upravlja problemima sa ki?menim stubom, te da smanji ili sprije?i bol, kao i da se nau?i pravilnom odnosu prema svome ki?menom stubu.

McKenzie koncept je prakti?an, provjeren, dinami?an i konstruktivan koncept koji dovodi do brzog oporavka pogo?enog dijela tijela - na zadovoljstvo korisnika i terapeuta.

Glavobolja i kriobolja me?u naj?e?im su razlozima za posjet fizioterapeutu. Ako je uzrok mehani?ka smetnja u bilo kojem dijelu ki?menog stuba, onda se takve glavobolje i kriobolje uspjeno mogu rijeiti McKenzie metodom.

Rezultat je vrlo brz oporavak i nestanak boli, a time i vra?anje uobi?ajenim svakodnevnim poslovima.
U ordinaciji za fizioterapiju Vita za svega par tretmana moete osjetiti znatno poboljanje ili potpuno otklanjanje tegoba. Osim toga, nau?it ?ete i procedure za samopomo?.

6. Kinesiotaping

Kinesio taping je metoda koja se usavravala oko 25 godina i danas je jedna od najsavremenijih metoda te je postala sastavni dio prevencije i rehabilitacije posebno u sportu, ali i kod drugih ortopedskih i posttraumatskih stanja. U ovu svrhu se koristi posebna elesti?na samoljepljiva traka bez medikamenata, koja se specifi?no primjenjuje za smanjenje razli?itih tegoba sa mii?no kotano zglobnim sistemom. Ona se postavlja na vie na?ina zavisno od dijela tijela i simptoma. Djeluje biomehani?ki omogu?avaju?i organizmu samoizlije?enje. Efektna je u smanjenju bolnosti, potpomau?i funkciju mii?a i okolnog tkiva. Zalijepljena moe ostati 5-6 dana, pacijentu prua komfor u svakodnevnim aktivnostima uz terapijsko dejstvo.

7. Yumeiho terapija

Je poseban vid manualne terapije koju japanci zovu Boanstvena masaa" Zasnovana je na elementima kineskih i japanskih metoda tradicionalne ortopedske manualne terapije. Njome radimo pripremu i namijetanje kotano-zglobnih struktura, posebno kod disbalansa u osloncu i posturi kada se jedna noga ?ini kra?a. Mobilizira se ki?meni stub i popravlja dranje tijela.

8. Postizometri?ka relaksacija

Je metoda oputanja mii?a i drugih mekotkivnih struktura koja se postie uz aktivno u?e?e pacijenta. Ovom metodom se smanjuju bolovi, poboljava pokretljivost zglobova, oputaju tkiva.

9. Ru?na masaa

Ru?na masaa je procedura koju primjenjujemo kod svakog pacijenta kod kojeg postoji indikacija za primjenu. Ovom procedurom primjenjuju?i je na razli?ite na?ine ( vezivno-tkivna masaa, frikcijska masaa i akupresura, smanjujemo tonus mii?a, popravljamo cirkulaciju i izmjenu materija, mobiliziramo meka tkiva i posljedi?no smanjujemo bolove!Ukoliko Vi elite masau cijelog ili odre?enog dijela tijela, mi ?emo to rado napraviti. Za masau koristimo najbolja eko ulja certificirana Halal certifikatom!

 

Prijava za obavijest

Va e-mail:
Prijavi se
Odjavi se

Broja? posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter