JA slide show

Rehabilitacija neuroloških bolesti

U ovoj oblasti tretiramo posljedice neuroloških oboljenja: Multipla skleroza, Miopatije, Neuropatije, Parkinsonova bolest, a posebno iskustvo i zapažene rezultate imamo u tretmanu stanja nakon moždanog udara, i povreda glave koriste?i „Bobath koncept", te „Proprioceptivnu neuromuskularnu facilitaciju".

Stanja nakon moždanog udara i povreda glave su ?esto pra?ena oduzetoš?u jedne polovine tijela u manjoj ili ve?oj mjeri što zahtijeva trajniji rehabilitacijski tretman i aktivnu ulogu porodice u procesu rehabilitacije ?lana. U slu?aju porebe za našim uslugama pored naših stru?nih rehabilitacijskih procedura koje ?emo poduzeti, pomo?i ?emo Vam savjetima i da razumijete proces oporavka ovakvog pacijenta, kao i obu?iti Vas da budete aktivan sudionik u procesu rehabilitacije osobe koja je u potrebi.

 

Prijava za obavijest

Vaš e-mail:
Prijavi se
Odjavi se

Broja? posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter